Get Adobe Flash player

čiji je sin boravio na liječenju u Italiji u organizaciji Cosmohelpa i Tuzlanske amice. Fabrika Pfizer iz Njemačke je za dječaka obezbijedila lijekove za narednih 10 mjeseci u iznosu od 8.500 eura. Susretu u prostorijama Tuzlanske amice prisustvovala je i dr Hidajeta Begić, koja sa puno ljubavi pomaže i prati bolesnu djecu

 

Cosmohelp iz Faence, Italija i Tuzlanska amica su omogućili da više od 50 pacijenata, uglavnom djece, bude upućeno na liječenje u Italiju. Troškove liječenja su snosile italijanske regije, a Cosmohelp i Tuzlanska amica i dalje nastavljaju brigu o liječenoj djeci, uključujući i redovne kontrolne preglede i pomoć u nabavci  neophodnih lijekova.